Nieuws over René Ros en zijn dienstverlening.

Jaar 2022

Even bijpraten

5 oktober 2022

Alhoewel we lang geen berichten hebben gestuurd, zijn ook wij gedurende de corona-jaren zo goed mogelijk doorgegaan.

Met de eerste lockdown van maart 2020 moesten ook wij onze werkzaamheden staken. We waren al bezig met meer online training geven en dat werd versneld uitgerold. Vele cursisten hebben we op die manier geholpen. We merkten wel dat de prioriteiten bij klanten elders lagen en dat fysieke trainingen de voorkeur hebben.

Na vele drukke jaren was het eerlijk gezegd niet erg om het wat rustiger te hebben. Het programmeerwerk bleef vrijwel hetzelfde maar werd door het op afstand werken in kleinere tijdblokken verdeeld en kostte daardoor meer tijd dan normaal.

Van de in 2020 beoogde trainingslocatie hebben we nooit gebruik kunnen maken. Die locatie heeft haar activiteiten per 1 oktober beëindigd, zodat we op zoek zijn naar een nieuwe locatie. Zodra die is gevonden en geregeld willen we weer fysieke trainingen gaan geven. Om die reden en om de corona-situatie deze herfst af te wachten, blijven we tot nader bericht alleen online trainingen geven.

Ondertussen volgen we - net als u - de wijzigingen die Claris Inc. voor haar producten aankondigt. Vooralsnog lijkt er voor FileMaker weinig te veranderen en wordt een ruime overgangsperiode aangehouden. We hopen dat nu voor FileMaker tijd gevonden wordt om achterstanden weg te werken en nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

Agenda 2023 voor FileMaker trainingen

21 september 2022

Deelnemers in training

De herfst is altijd het moment dat we als FMTraining de agenda voor de trainingen van volgend jaar opstellen. Er worden immers vaak meerdere trainingen geboekt over meerdere maanden.

Deelnemers willen enkele maanden vooruit kunnen plannen voor het volgen van meerdere trainingen. Immers, als je je voor meerdere trainingen inschrijft dan kan je een korting krijgen tot wel 15%!

Daarom zijn de data voor de Gebruikers, Basis, Gevorderden, Expert en Kenniswerkers trainingen voor volgend jaar vastgesteld en in de agenda op onze website geplaatst. Welke datum schikt jou?
Persoonlijke trainingen hebben een zelf te bepalen inhoud en datum en worden daarom in overleg afgesproken.

Vooralsnog blijven we vanwege corona en huisvesting alleen nog online trainingen verzorgen.

Inschrijven is voor een aantal trainingen in dit najaar nog mogelijk en uiteraard voor het volgende jaar. Tot binnenkort?


De data zijn automatisch met een FileMaker-script bepaald, rekening houdend met feestdagen.