Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de onderstaande modulen van de ICT~Office Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. Klik op de link om de module-voorwaarden als PDF te downloaden.

Tot 1 juli 2012 (voor bestaande klanten tot 1 oktober 2012) waren de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing.
Een exemplaar hiervan kunt u downloaden (PDF-formaat).