Veel FieMaker-programmeurs werken als zelfstandige zonder personeel en krijgen vroeg of laat de vraag van een klant hoe hun continuïteit is geregeld. Oftewel wie heeft de wachtwoorden en kan de klant helpen bij langdurige ziekte of overlijden van de programmeur?
Bovendien wil vrijwel elke programmeur in vertrouwelijkheid kunnen overleggen met een ervaren programmeur. Tevens kan voor ontwikkeling en testen gebruik gemaakt worden van een FileMaker Server.

René Ros treedt inmiddels voor verschillende programmeurs op als back-upvoorziening en adviseur met op maat gemaakte afspraken maar altijd met een geheimhoudingsclausule. De programmeur behoudt ten alle tijden zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Bent u een opdrachtgever en wilt u bevestiging dat de programmeur waar u contact mee hebt, inderdaad wordt ondersteund?
Of zoekt u een programmeur die wordt ondersteunt?

Als u een programmeur bent en geïnteresseerd bent in mijn dienstverleningen betreffende continuïteit, ondersteuning en kennis?

Neem gerust contact op voor aanvullende informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.