Steeds meer gegevens over locaties, zoals scholen en monumenten, bevatten kaartcoördinaten om de exacte ligging te beschrijven.
Met een adres of een kaartcoördinaat is het mogelijk om een FileMaker database te koppelen met Google Maps of andere Internet-diensten. Om een luchtfoto van de locatie te tonen of een routebeschrijving te laten maken. Maar er is meer mogelijk...

Vooral met de komst van FileMaker Go -voor de iPhone en iPad- is het nut van geografische informatie toegenomen. De huidige locatie kan bepaald worden om in de database op te slaan. Of door te zoeken naar nabijgelegen locaties die zelf zijn ingevoerd of openbare gegevens zoals Geonames welke ook door Apple in de Kaarten App wordt gebruikt.

Voor deze toepassingen zijn de volgende technieken nodig en deze zijn bij René Ros beschikbaar voor zowel het wereldwijde WGS84 als het Nederlandse RD coördinatenstelsel.

Opvragen adreslocatie

Met een speciale koppeling met Google Maps is het mogelijk om het WGS-coördinaat van een adres te ontvangen. Door dit eenmaal per adres uit te voeren bouwt u een verzameling bruikbare kaartcoördinaten op waardoor de onderstaande bewerkingen mogelijk zijn.

Omrekenen

Een RD-kaartcoördinaat bekend maar u hebt het als WGS-coördinaat nodig? Of juist andersom? Of Belgische Lambert-kaartcoördinaten?
Voor beide mogelijkheden is een berekening beschikbaar om in uw database in te bouwen.

Afstand uitrekenen

Als u twee kaartcoördinaten hebt, wilt u vaak ook weten wat de afstand tussen beide locaties is. Bijvoorbeeld om te bepalen wat het dichtstbijzijnde treinstation of filiaal is.
Voor WGS-kaartcoördinaten zijn daar een nauwkeurig script en een snelle berekening voor beschikbaar. Met RD-kaartcoördinaten is het eenvoudiger rekenen en is alleen een berekening beschikbaar.

Bestemming uitrekenen

Om uit te rekenen waar u terecht komt als u een richting en afstand opgeeft zijn voor WGS-kaartcoördinaten een nauwkeurig script en een snelle berekening beschikbaar. Bijvoorbeeld het kaartcoördinaat dat 1.000 meter in oostelijke richting (90°) van een locatie ligt.
Deze techniek klinkt weinig zinvol maar is noodzakelijk om snel te kunnen zoeken naar locaties in een straal van bijvoorbeeld 1.000 meter rond een locatie.