René Ros heeft een techniek ontwikkeld om agenda-activiteiten en contactgegevens uit een FileMaker-database te exporteren naar de Contacten op een macOS-computer.
Via iCloud verschijnen deze gegevens ook automatisch op uw iPhone, iPad en andere Mac en Windows computers waar ze in diverse programma's te gebruiken zijn. Personen met wie u de agenda deelt krijgen de agenda-activiteiten ook te zien.

Eenmaal op de iPhone of iPad heeft u een lokale kopie van de gegevens die altijd snel is te raadplegen en te gebruiken in andere programma's. Er is dan geen FileMaker Go en dataverbinding met uw FileMaker Server nodig.

Een prima oplossing om de gegevens altijd te kunnen raadplegen.
Probeer het demo-bestand om het zelf te ervaren!

Schermafbeelding van demo-bestand Agenda & Contacten.

Demo-bestand

Met het demo-bestand, voor FileMaker 12 en later, kunt u zelf ingevoerde gegevens exporteren naar de Agenda en Contacten applicaties.
Nieuw is dat u maximaal 100 contacten kunt importeren uit uw eigen FileMaker-database zodat u met uw eigen gegevens kunt testen.

In uw database?

Om de techniek volledig te integreren in uw database kunt u contact opnemen met René Ros.

Als uitbreiding op de demo is het mogelijk om meerdere adressen, telefoonnummers en sociale profielen bij de contacten te plaatsen.
Ook kan het exporteren automatisch plaatsvinden op het moment dat u dat wilt zoals bij het openen of sluiten van de database.
Tevens kan voor grote hoeveelheden gegevens het exporteren versneld worden door bijvoorbeeld alleen gewijzigde gegevens opnieuw te exporteren.

Voor uw klant?

Bent u zelfstandig FileMaker programmeur en wilt u deze techniek integreren in de database van een of meer klanten? Neem dat contact op voor een interessant aanbod.

De geëxporteerde gegevens zijn bruikbaar in iOS en macOS programma's zoals:

 • Agenda (genodigden, adressen en verjaardagen)
 • Berichten (SMS en iMessage)
 • FaceTime
 • Herinneringen (adres)
 • Kaarten (adres)
 • Mail
 • Telefoon (incl. nummerherkenning)

maar ook op:

 • iCloud.com
 • Apple Watch

en programma's van derde partijen zoals:

 • FaceBook
 • Skype
 • WhatsApp

Indien ondersteunt zijn de gegevens via een iPhone ook toegankelijk op DECT-telefoons en de hands-free set of navigator van uw auto.

De volgende eisen worden minimaal gesteld aan uw systeem om de gegevens te exporteren:

 • FileMaker Pro 11 (Advanced) of later
 • macOS 10.9 of later

maar bij voorkeur:

 • FileMaker Pro 15 (Advanced) of later
 • macOS 10.10 of later

Voor synchronisatie met iPhone en/of iPad zijn deze systeemeisen van toepassing:

 • iOS 5 of later
 • Apple ID account
 • iCloud voor Agenda's en/of Contacten ingeschakeld
 • Toegang voor apps tot contacten

De gebruikte techniek is afhankelijk van gedocumenteerde software van Apple Inc. en Claris International Inc. die zonder aankondiging gewijzigd kan worden.

De gegevens uit FileMaker worden in een aparte Contacten-groep en/of een aparte Agenda van de huidige gebruiker geplaatst en bij exporteren geheel vervangen. Als kopie zijn deze gegevens niet actueel en u mag ze alleen in uw FileMaker database wijzigen.

De geëxporteerde gegevens vallen buiten de beveiliging van FileMaker en u moet zelf maatregelen nemen om de gegevens te beschermen tegen diefstal en oneigenlijk gebruik.