Tips en trucs over FileMaker met code, afbeeldingen of te downloaden bestanden. Als u zelf in FileMaker programmeert dan kunnen deze u wellicht helpen. Volg ons om nieuwe tips & trucs te ontvangen. Als u hulp nodig heeft bij het toepassen neem dan gerust contact op.

De bestanden openen automatisch met volledige toegang zodat u alle tabellen, velden, scripts, enzovoort kunt bestuderen, aanpassen en overnemen.

Jaar 2013

Resume-velden onder portalen

9 december 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Maakt u een of meer berekeningvelden met Totaalfuncies om totalen, gemiddelden e.d. onder een portaal te kunnen tonen? Terwijl er al een Resume-veld in de gerelateerde tabel zit die het antwoord eigenlijk ook weet?

Resume-velden rekenen totalen uit over de huidige reeks van de records. En de records in een portaal zijn ook een, aparte, huidige reeks.

Plaats daarom eens een gerelateerd Resume-veld onder de portaal en zie dat dat ook keurig werkt. Het nadeel is dat er niet op gezocht en beperkt mee gerekend kan worden zodat een berekeningsveld in die gevallen wel nodig is.


Werkt in ieder geval sinds FileMaker 8.5.

Portaal dynamisch sorteren

4 december 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Gedroomd over het dynamisch sorteren van een portaal?

De gebruiker klikt op de naamlabel boven de kolom en direct worden de gerelateerde records snel gesorteerd op dat veld. Klik nogmaals of meteen met de optie-toets en er wordt aflopend gesorteerd.

Onderstaand bestand laat de alleen-FileMaker technieken zien die daarvoor nodig zijn, zoals berekeningsvelden, script, portaal sorteren en voorwaardelijke opmaak. Leerzaam en handig om in uw database in te bouwen.


Alle veldtypen behalve Container en Resume worden ondersteund. Voor het veldtype Getal (alleen positief) geldt een beperking van max. 20 cijfers voor de komma en 5 na de komma.

Extra vermeldingen in keuzelijst en venstermenu

13 augustus 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Weet u dat als u een veld in een invoerlijst gebruikt, het mogelijk is om meerdere waarden per record in de invoerlijst te zien?

Dat kan door bij de definitie van een invoerlijst een berekeningveld te gebruiken met meerdere regels als uitkomst. Met onderstaande, vereenvoudige, berekening verschijnt zowel 'Rene Ros' als 'Ros, Rene' in de keuzelijst of het venstermenu.
Maar u weet vast betere toepassingen in uw database...


voornaam & " " & achternaam & "¶" &
achternaam & ", " & voornaam

Wijzigen van extern opslaan containervelden

17 juni 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Container gegevens extern opslaan in FileMaker 12

Bij wijze van experiment heb ik op een eigen FileMaker database een containerveld gewijzigd in externe opslag. Dit is een nieuwe mogelijkheid van FileMaker 12 waarbij bestanden in een door FileMaker beheerde map worden opgeslagen.

Hiermee worden de bestanden niet fysiek in de database opgeslagen en kunnen de bestanden altijd gevonden worden. Een prima aanvulling op de twee al bestaande mogelijkheden: met en zonder verwijzing opslaan.

Op een wat oude en trage Mac Mini, waar de FileMaker Server op draait, met FileMaker ingelogd op de gedeelde database en de opslagoptie gewijzigd naar externe opslag. De database bevat 67.000 records met geïmporteerde afbeeldingen. Daarvan werden de thumbnails extern geplaatst en dat kostte uiteindelijk iets meer dan 10 dagen tijd.
Ter vergelijking, met een lokale kopie van de database op een nieuwere MacBook Pro met SSD-drive kostte het slechts 54 minuten.

Dat verschil was te verwachten maar het verschil tussen beide methoden is erg groot. Handig om rekening mee te houden!
Bijvoorbeeld voor de database van een van mijn klanten met 240.000 afbeeldingen...

Zie ook het recente Webseminar 'Ontdek de containervelden van FileMaker 12'.

Denk aan onze kalender bij rekenen met een datum

5 juni 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Rekenen met een datum is in FileMaker erg eenvoudig. Maar denkt u er wel aan dat de datumfuncties van FileMaker de Amerikaanse kalender hanteren?

De Amerikanen laten week 1 altijd op 1 januari beginnen zodat een week niet altijd uit zeven dagen bestaat. Terwijl wij de ISO-standaard gebruiken waarbij we week 52 of 53 afmaken als de meeste dagen in die week vallen. In het andere geval betekent het dat 31 december ook in week 1 van het volgende jaar kan vallen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het jaartal. Immers, 1 januari 2012 viel in week 52 van 2011.
In Nederland wijken we wel van de ISO-standaard af omdat wij niet de zondag als de eerste weekdag beschouwen maar de maandag.

Hieronder volgt een berekening voor het volgens de ISO-standaard berekenen van het weeknummer, jaar en weekdag voor een gegeven datum. Deze berekeningen zijn te implementeren als Berekeningsvelden of (in FileMaker Advanced) Eigen Functie's.


WeekISO = WeekofYearFiscal ( datum ; 2 )

YearISO =
  Year ( datum ) -
  ( WeekISO ( datum ) > 51 and Month ( datum ) = 1 ) +
  ( WeekISO ( datum ) = 1 and Month ( datum ) = 12 )

DayofWeekISO = DayofWeek ( datum - 1 )

Een uitgeverij van weekbladen had in een zelfgemaakte database geen rekening gehouden met de Amerikaanse kalender en bleek veel jaren niet gefactureerd te hebben voor de laatste week van het jaar.

Brede randen rond grafiek

23 mei 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

Instellingen FileMaker grafiek

Bij het gebruiken van grafiek-objecten in een FileMaker database kan het storend zijn als er brede witte randen rond de grafiek aanwezig zijn.

Uit enkele experimenten blijkt dat dit probleem is te beperken door:

- geen 3D grafiek te gebruiken,
- X-as labels niet te roteren maar alleen op 0 graden af te beelden
- voor een as zonder label, de lettergrootte van deze labels op 1 pt te zetten. (zie Stijlen, Grafiektekst, Automatisch veranderen in Eigen)

FM Go Boodschappen Demo

14 januari 2013 | Niveau: FileMaker Gevorderden Training

FM Go Boodschappen Demo

Dit bestand is specifiek gemaakt voor gebruik met FileMaker Go (gratis app) op iPhone en iPad en is een mooi voorbeeld van lay-outs en scripts voor mobiele toepassingen.

Bovendien is het een nuttige toepassing om uw digitale boodschappenlijstje thuis op te stellen en in de winkel bij te houden wat al in de winkelwagen is gedaan. Als alles is gepakt wordt het scherm groen.

Het bestand biedt eenvoudig de mogelijkheid om de lay-out elementen en scripts te kopiëren in uw eigen database. Zo hebben niet de lay-outgedeelten een achtergrondkleur gekregen maar losse rechthoekige elementen die wel te kopiëren zijn. Kennis op het niveau van de FileMaker Expert Training is gewenst omdat o.a. scriptactivering wordt gebruikt.