De ontwikkeling van een database omvat drie stappen die voor u uitgevoerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om elk van de drie stappen apart voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld het ontwerp opstellen dat door een interne medewerker wordt geprogrammeerd en onderhouden. Maar het is ook mogelijk dat ReneRos.biz onderhoud verricht aan door uzelf of derden ontwikkelde databases, bijvoorbeeld het uitbreiden voor gebruik met iPhone of iPad.

Neem gerust contact op voor aanvullende informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ontwerp

Aan de hand van in gebruik zijnde databases, formulieren en rapportages, rekening houdend met gewenste verbeteringen, wordt bij het ontwerp vastgesteld welke informatie nodig is. Deze informatie wordt via een analyse-techniek samengevoegd tot een technisch ontwerp.
Ook wordt vastgesteld welke rapportages en automatische bewerkingen gewenst zijn.

Om een nauwkeurige tijd-schatting te kunnen maken wordt het ontwerp vrij gedetailleerd opgesteld. Hierdoor wordt wederzijds duidelijkheid verschaft, kan het programmeren snel plaatsvinden en worden risico's vermeden.

Programmeren & Testen

Door diepgaande kennis en ervaring kan met een unieke en snelle programmeermethode een op maat gemaakte database gemaakt worden die snel, accuraat, betrouwbaar en onderhoudsarm is. Voor nieuwe databases kan gebruik gemaakt worden van het Project sjabloon.

De werkzaamheden vinden voor een deel bij de klant plaats zodat er een optimale communicatie over de niet in een ontwerp vast te leggen details is. Tevens worden de verschillende stappen voor akkoord aan de klant voorgelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat misverstanden of gewijzigde wensen tot omvangrijke ingrepen leiden.

Installatie & Onderhoud

Na het installeren van de benodigde hardware en software volgt het plaatsen en instellen van de database, bijvoorbeeld met FileMaker Server.
De ontwikkelde databases hebben vrijwel geen onderhoud nodig. Alle standaardgegevens en instellingen kunnen door uzelf in de database aangepast worden, bijvoorbeeld invoerlijsten, eigen adres gegevens, valuta-koersen, enzovoort.

Een project-administratie werd na vijf dagen opgeleverd. In zeven jaar zijn slechts negen keer wijzigingen aangebracht, waaronder drie keer voor de Euro-conversie en een FileMaker-conversie.